Rozhadzovanie Niemeyer

Rozhadzovanie niemeyer : 1 inzerát na používaný stroj