Rozhadzovanie Kongskilde

Rozhadzovanie kongskilde : 1 inzerát na používaný stroj