Rozhadzovanie Kemper

Rozhadzovanie kemper : 1 inzerát na používaný stroj