Kosenie lúk a sušenie sena Fort

Kosenie lúk a sušenie sena fort : 1 inzerát na používaný stroj