Kosenie lúk a sušenie sena Breston

Kosenie lúk a sušenie sena breston : 1 inzerát na používaný stroj